cheapernet 


Nastavení bezdrátového routeru WA-2204A v režimu klient

Příprava k nastavení WA-2204A

Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Do konektoru routeru SMA připojíme redukci napojenou na anténní kabel venkovní antény nebo přímo anténu. Předtím jsme již namontovali a nasměrovali venkovní anténu na nejbližší vysílač sítě cheapernet.

Napáječ routeru zapojíme konektorem do routeru a do zásuvky elektrorozvodné sítě.

Abychom se mohli s routerem WA-2204A spojit a provést jeho nastavení, musíme předtím nastavit odpovídající IP adresu na svém PC. Zvolíme adresu 192.168.1.6

Na osobním počítači s Windows XP postupujeme následujícími volbami:

Start → Nastavení → Síťová připojení → Připojení k místní síti → Vlastnosti → Karta Obecné → Protokol sítě (TCP/IP) → Vlastnosti

Na kartě, která se pak zobrazí, doplníme pole Adresa IP a Maska podsítě hodnotami dle obrázku a stiskneme tlačítko OK. Nyní můžeme přistoupit k nastavení routeru.

Nastavení routeru

Otevřeme web prohlížeč na svém osobním počítači, do políčka adresa napíšeme 192.168.1.254 a stiskneme klávesu enter. Otevře se dialog s routerem WA-2204A jeho úvodní obrazovkou.

Zde zvolíme řádek TCP/IP Settings a pak LAN Interface

Zobrazí se následující menu. Na něm v řádku DHCP: zvolíme volbu Disabled (šipkou na pravé straně okénka).

Stiskneme tlačítko Apply Changes, zobrazí se potvrzení o provedeném nastavení.

Odsouhlasíme jej tlačítkem OK.

Postoupíme dále volbou Operation Mode, na zobrazené nabídce označíme bod Bridge a pak stiskneme tlačítko Apply Changes.

Obrázek s informací o provedené změně odsouhlasíme tlačítkem OK.

K další volbě přistoupíme řádkem Wireless pak Basic Settings.

Zde upravíme volby Band:, Mode: a SSID: na hodnoty dle následujícího obrázku. Ostatní volby zůstanou beze změn. Volby nastavíme opět tlačítkem Apply Changes.

Potvrzení o provedených změnách odsouhlasíme tlačítkem OK.

Nyní přistoupíme ke spojení routeru s vysílačem sítě cheapernet. Ve skupině Wireless zvolíme řádek Site Survey. Po zobrazení nabídky Wireless Site Survey stiskneme tlačítko Refresh. Po několika vteřinách se zobrazí přehled nám dostupných vysílačů. Ve sloupci Select označíme tečkou řádek s SSID cheapernet, pak stiskneme tlačítko Connect.

Úspěšné spojení odsouhlasíme tlačítkem OK.

Tímto je nutné nastavení routeru WA-2204A pro režim klient provedeno. Informaci o stavu routeru a spojení s vysílačem můžeme ověřit volbou na řádku Status.

V odstavci Wireless Configuration uvidíme údaje o našem spojení, BBSID vysílače cheapernet, kanál a stav spojení.

Propojení s vysílačem sítě cheapernet ověříme přestavením IP adresy svého počítače do režimu DHCP klient.

Na osobním počítači s Windows XP postupujeme následujícími volbami:

Start → Nastavení → Síťová připojení → Připojení k místní síti → Vlastnosti → Karta Obecné → Protokol sítě (TCP/IP) → Vlastnosti

Stiskneme tlačítko OK. Po provedení můžeme ověřit přidělení IP adresy počítače ze sítě cheapernet. Pravým tlačítkem myši na ikonu síťového spojení (ta je vpravo dole na liště) a volbou stav zobrazíme adresu přidělenou z DHCP serveru sítě cheapernet. Přidělená IP adresa vždy začíná číslicemi 10.10.

Pokud není IP adresa přidělena, zvolíme tlačítko opravit.

Tímto je dokončeno a ověřeno nastavení routeru WA-2204A. Další nutností je nastavení počítače pro přihlášení k síti cheapernet protokolem PPTP.

První připojení k síti cheapernet.

Na svém osobním počítači nainstalujte PPTP klienta dle návodu určeného pro Váš operační systém. Návod najdete na našich internetových stránkách www.cheapernet.cz.

Na závěr Vám přejeme hezké brouzdání po síti Internet.


© 2004-2019 cheapernet | Všeobecné podmínky
◦ Zákaznická linka: +420 222 261 333 ◦ Email: info@cheapernet.cz