cheapernet 


PPTP klient - Windows XP

Síťová konfigurace Windows XP pro připojení protokolem PPTP k bezdrátové síti cheapernet.

Využití připojení k bezdrátové síti cheapernet protokolem PPTP předpokládá předchozí instalaci zařízení pro příjem signálu WiFi 802.11b (případně síťové karty pro příjem WiFI 802.11b ) dle postupů podrobně popsaných v návodech instalaci balíčků (viz http://www.cheapernet.cz/navody ).

Rozdíl oproti postupům popsaných v návodech na instalaci balíčků A-D spočívá pouze v jiném způsobu přihlášení do sítě cheapernet. Pro využití přihlášení do sítě cheapernet s protokolem PPTP je tedy nutné postupovat následujícími kroky:

  1. Instalace zařízení pro příjem WiFi 802.11b
    Viz postupy v návodech instalaci balíčků na http://www.cheapernet.cz/navody
  2. Provést nastavení pro připojení protokolem PPTP
    Nastavení pro PPTP je popsáno níže v tomto návodu.
  3. Přihlášení do sítě cheapernet protokolem PPTP
    Přihlášeni protokolem PPTP je popsáno dále v tomto návodu.

Přihlášení do sítě cheapernet s využitím protokolu PPTP je uživatelsky jednoduché a není spojeno s využitím protokolu HTTP dalšími službami Windows (aktualizace Windows, aktualizace antivirových programů a další).

Postup nastavení pro připojení protokolem PPTP

Na osobním počítači s Windows XP postupujeme následujícími volbami:
V levém spodním rohu obrazovky proklikneme volby

Start → Nastavení → Ovládací panely

Dostaneme následující nabídku.

Zde zvolíme ikonu Síťová připojení a otevřeme ji. Zobrazí se následující okno.

V jeho levé časti, v políčku Síťové úlohy proklikneme řádek Vytvořit nové připojení. Zobrazí se následující nabídka.

Po stisku volby Další dostaneme následující nabídku.

Zvolíme kroužek Připojit k firemní síti a pokračujeme volbou další. Dostaneme následující nabídku.

Zvolíme kroužek Připojení k virtuální privátní síti a pokračujeme volbou Další. Dostaneme následující nabídku.

Do políčka vyplníme název připojení, zde můžeme použít název dle vlastní volby, případně dle příkladu. Pokračujeme tlačítkem Další. Na následující nabídce zvolíme kroužek Nevytáčet počáteční připojení a pokračujeme tlačítkem Další.

V následujícím okně vyplníme IP adresu hostitele, v našem případě adresu, kterou máte nastavenu jako „výchozí bránu“, příkaz „ipconfig“, pokračujeme tlačítkem Další.

Zobrazí se následující nabídka, zde označíme políčko Přidat zástupce tohoto připojení na plochu a stiskneme tlačítko Dokončit.

Stiskneme tlačítko Dokončit, dostaneme následující nabídku.

Stiskneme tlačítko Vlastnosti, dostaneme následující nabídku.

Nastavení zkontrolujeme dle vzoru a zvolíme kartu Možnosti.

Překontrolujeme nastavení dle vzoru a zvolíme kartu Zabezpečení.

Provedeme nastavení dle vzoru a zvolíme Nastavení.

Provedeme nastavení dle vzoru, vrátíme se tlačítkem OK a zvolíme kartu Sítě.

V okénku typ serveru volíme PPTP VPN a odstraníme označení u Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft a Klient sítě Microsoft. Po provedení úprav stiskneme tlačítko Nastavení a dostaneme následující nabídku.

Zde provedeme nastavení dle předlohy a stiskneme tlačítko OK. Dostaneme se zpět k nabídce Sítě. Zvolíme kartu Upřesnit.

V horní časti Brána firewall systému Windows zvolíme tlačítko Nastavení. Zobrazí se následující nabídka.

Označíme volbu Zapnuto (doporučeno) a stiskneme tlačítko OK. Opět se zobrazí předchozí volba a zde stiskneme tlačítko OK.

Tímto je nastavení pro připojení protokolem PPTP provedeno a můžeme přistoupit k přihlášení do sítě cheapernet protokolem PPTP.

Přihlášení do sítě cheapernet protokolem PPTP

Bezdrátová síť cheapernet umožňuje připojení pouze zaregistrovaným uživatelům ( registrace je dostupná na http://www.cheapernet.cz/ ).

Pokud tedy jste zaregistrováni, použijte svoje uživatelské jméno (login) a heslo k vyplnění předchozí obrazovky.

Nyní stačí stisknout tlačítko Připojit a proběhne Vaše přihlášení do sítě cheapernet, průběh připojování je hlášen na obrazovce ( to proběhne do cca. 5 vteřin ).

Na ploše Vám zůstala ikona se jménem, které jste uvedli jako název připojení, v našem návodu to bylo Cheapernet VPN. Dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na tuto ikonu lze zkontrolovat stav probíhajícího spojení, nebo stisknutím tlačítka Odpojit spojení ukončit.

Pro opětné připojení použijeme dvojité kliknutí levým tlačítkem myši na ikonu Cheapernet VPN , zadáme uživatelské jméno a heslo do nabídky a stiskneme tlačítko Připojit. Opět proběhne připojení protokolem PPTP k síti cheapernet.


© 2004-2019 cheapernet | Všeobecné podmínky
◦ Zákaznická linka: +420 222 261 333 ◦ Email: info@cheapernet.cz