cheapernet 


PPTP klient - Windows 8 / Windows 10

Síťová konfigurace Windows 8/10 pro připojení protokolem PPTP k bezdrátové síti cheapernet.

Využití připojení k bezdrátové síti cheapernet protokolem PPTP předpokládá předchozí instalaci zařízení pro příjem signálu WiFi 802.11 (případně síťové karty pro příjem WiFi 802.11) dle postupů podrobně popsaných v návodech instalaci balíčků (viz http://www.cheapernet.cz/navody ).

Pro využití přihlášení do sítě cheapernet s protokolem PPTP je tedy nutné postupovat následujícími kroky:

  1. Instalace zařízení pro příjem WiFi 802.11b
    Viz postupy v návodech instalaci balíčků na http://www.cheapernet.cz/navody
  2. Provést nastavení pro připojení protokolem PPTP
    Nastavení pro PPTP je popsáno níže v tomto návodu.
  3. Přihlášení do sítě cheapernet protokolem PPTP
    Přihlášeni protokolem PPTP je popsáno dále v tomto návodu.

Přihlášení do sítě cheapernet s využitím protokolu PPTP je uživatelsky jednoduché a není spojeno s využitím protokolu HTTP dalšími službami Windows (aktualizace Windows, aktualizace antivirových programů a další).

Postup nastavení pro připojení protokolem PPTP

Na osobním počítači s Windows 8 postupujeme následujícími volbami:

Start → Ovládací panely

Zde zvolíme ikonu Centrum síťových připojení a sdílení a otevřeme ji. Zobrazí se následující okno.

V jeho pravé časti, proklikneme řádek Nastavit nové připojení nebo síť. Zobrazí se následující nabídka.

Klikneme na Připojit k firemní síti a po stisku volby Další dostaneme následující nabídku.

Zvolíme Použít moje připojení k Internetu ( VPN ), dvojklik. Dostaneme následující nabídku.

Vyplníme políčka Internetová adresa: (do políčka zadejte adresu, kterou máte nastavenu jako „výchozí bránu“, příkaz „ipconfig“) a Název cíle: dle vzoru a pokračujeme volbou Vytvořit. Okno se zavře, pokračujeme opět na panelu Centrum síťových připojení a sdílení.

Zvolíme nabídku v levém sloupci Změnit nastavení adaptéru.

Pravým tlačítkem myši zvolíme cheapernet PPTP a vybereme položku Vlastnosti.

Na kartě Obecné vyplníme údaje dle následujícího vzoru.

Přepneme na kartu Možnosti, opět vyplníme dle následujícího vzoru.

Zvolíme kartu Zabezpečení. Provedeme nastavení dle vzoru.

Na kartě Sítě provedeme opět nastavení dle vzoru a klikneme na tlačítko OK.

Okno se nám zavře.

Pokračujeme opět na panelu Síťová připojení. vybereme pravým tlačítkem myši „cheapernet PPTP“, levým tlačítkem klikneme na položku „Připojit“. Z pravé strany obazovky vyjede pruh Sítě na kterém pokračujeme. Klikneme na cheapernet PPTP a pak na Připojit.

Nabídka se změní.

Zde zkontrolujeme nastavení Uživatelského jména a Hesla a stiskneme tlačítko OK.

Stav sítě cheapernet PPTP se změní na Připojeno.


© 2004-2019 cheapernet | Všeobecné podmínky
◦ Zákaznická linka: +420 222 261 333 ◦ Email: info@cheapernet.cz