cheapernet 


Wireless home - snadno a bez drátů

Propojení počítačů kabely v rodinném domku může být i nelehkým problémem, zejména chceme-li zachovat stávající interiéry bez dalších úprav nebo doplnění.

Elegantní řešení je nasnadě a to využití bezdrátové technologie. Pokud jste se rozhodli využít bezdrátovou síť cheapernet pro připojení k síti Internet, proč také nepoužít bezdrátové propojení počítačů i ve svém rodinném domku?

Příklad takového řešení ukazuje následující obrázek

Pokud jsme zakoupili a nainstalovali zařízení, dodané v balíčku „F“, máte tím nainstalována zařízení nutná pro příjem signálu sítě cheapernet.

Pro bezdrátové propojení počítačů ve Vašem domku a jejich napojení k síti Internet jsou nutné dva druhy zařízení:

AP (Access Point -přístupový bod) - vysílá signál WLAN 802.11b/g prostorem našeho domku a do blízkého okolí

Síťové karty v pro příjem signálu WLAN 802.11b/g

Pro náš příklad jsme uvedli následující zařízení:

AP (Access Point -přístupový bod)

V našem obrázku jsme uvedli typ CANYON CN-WF514M, zařízení má vlastní anténu, která postačí pro pokrytí interiéru domku i blízkého okolí signálem WLAN 802.11b/g

Síťové karty v pro příjem signálu WLAN 802.11b/g

Pro osobní počítače typu desktop PCI karty Edimax EW-7126 pro Wi-Fi WLAN 802.11b (11Mbps)

Pro notebooky, pokud nejsou bezdrátovými kartami vybaveny, karty Edimax EW-7206PC 32-bit CardBus PCMCI WLAN 802.11b

Když zařízení úspěšně nainstalujete, můžete ihned vychutnat výhody propojení počítačů bez drátů. Přemístit počítač do jiné místnosti, připojit další počítač k Internetu nebo použít notebook na zahradě nebude pro Vás žádný problém.

A co může být problém ?

Zejména železo-betonové části našeho domku, zpravidla stropy. Tyto mohou zabránit šíření signálu například mezi podlažími nebo velmi snížit úroveň signálu. V takových případech musíte pečlivě uvážit umístění Vašeho AP tak, aby počítače měly dostatečně kvalitní signál.


© 2004-2019 cheapernet | Všeobecné podmínky
◦ Zákaznická linka: +420 222 261 333 ◦ Email: info@cheapernet.cz