cheapernet 


Návod na instalaci antény Andrew UNI-24

Příprava instalace

Vybereme vhodné místo pro upevnění antény. K upevnění antény můžeme uvážit již vybudované stožáry na střeše domu nebo můžeme nainstalovat i nový stožár. Výrobce antény předpokládá průměr anténního stožáru do 51 mm. Stožár s namontovanou anténou musí být dostatečně robustní a odolný proti silám, které způsobí silný vítr. Předpokládáme, že na střeše namontované stožáry jsou řádně uzemněny. Pokud nainstalujete nový stožár, uzemněte ho napojením na zemnící vodič hromosvodu.

Další možností upevnění antény je využití držáku antény, který lze hmoždinkami upevnit na stěnu domu.

Při výběru místa montáže antény musíme zkontrolovat, zda máme přímou viditelnost na anténu vysílače a zda přímá viditelnost nebude v budoucnu narušena například vzrostlými stromy.

Poloha antény a polarizace

Anténa UNI-24 umožňuje montáž reflektoru antény širší stranou ve svislé nebo vodorovné poloze. Polohu reflektoru antény, svisle nebo vodorovně, zvolíme dle polarizace vysílače cheapernet, který budeme přijímat. Informace o vysílačích sítě cheapernet a jejich polarizaci najdeme na www.chepernet.cz.

Pokud vysílač sítě cheapernet, který budeme přijímat, vysílá s horizontální polarizací, pak montáž antény provedeme dle následujícího obrázku.

Pokud vysílač sítě cheapernet který budeme přijímat vysílá s vertikální polarizací, pak montáž antény provedeme dle následujícího obrázku.

Sestavení dílů antény je zobrazeno na následujících dvou výkresech.

Sestavenou anténu řádně upevníme. Rameno direktoru antény nasměrujeme co nejpřesněji směrem na nejbližší vysílač sítě cheapernet.

Propojení kabely

Napojení na kabelu antény na kabel anténního svodu (typu RLA nebo RG 58), dodaný v balíčku by neměl činit problémy. Konektory na sebe navazují, dbáme na jejich pevné spojení. Spoj kabelu antény na kabel anténního svodu utěsníme proti vniknutí vody do spoje gumovou páskou, vhodný typ je páska PEM. Kabely upevníme tak, aby nedošlo jejich poškození prodřením o hrany v okolí kabelu.

Bleskojistka

Jako volitelnou položku nabízíme bleskojistku. Je to ochranný prvek který chrání zařízení, připojené k anténě proti možnému zničení elektrostatickými výboji během bouřek. Montáž tohoto prvku doporučujeme v těch případech, kdy je anténa umístěna na střeše domu.

Pokud se rozhodnete bleskojistku zakoupit, zvýšíte tím ochranu Vašich zařízení proti tomuto riziku.

Bleskojistku zapojíme jedním konektorem ke kabelu antény, druhým ke konektoru anténního svodu. Připravíme si ochranný vodič průřezu 10 mm, na jeho jeden konec naletujeme kabelové očko, které připojíme na zemnící šroub bleskojistky. Druhý konec zemnícího kabelu spojíme svorkou se zemnícím vodičem hromosvodu.


© 2004-2019 cheapernet | Všeobecné podmínky
◦ Zákaznická linka: +420 222 261 333 ◦ Email: info@cheapernet.cz