cheapernet 


LinkSys WRT54GL v režimu pptp-client

Konfigurace LinkSys WRT54GL pro připojení protokolem PPTP k bezdrátové síti cheapernet.

Zařízení LinkSys WRT54GL lze využít jako bránu do bezdrátové sítě cheapernet. WAN port LinkSys-u spojíme se zařízením příjem cheapernetu v režimu klient (na příklad WA-2204A z balíčku F). Nastavení WAN portu pro protokol PPTP zajistí trvalé spojení s bezdrátovou sítí cheapernet bez nutnosti provádět opakovaně přihlášení do sítě cheapernet uživatelem.

Na straně vnitřní sítě LinkSysu lze pro přístup k síti cheapernet využít kabelové připojení počítačů k s využitím čtyř portů ethernet 100BaseT anebo lze využít bezdrátové připojení počítačů k zabudovanému přístupovému bodu WiFi dle standardu 802.11b/g.

Pozn: pro správné fungování je třeba do WRT54GL nahrát firmware minimálně verze 4.30.12, u verze US bude zprovozněno jen 11 kanálů. Pozor na verzi HW 1.0 / 1.1, může se stát, že WAN port se přestěhuje na port LAN4.

Konfigurace vychází z výrobního nastavení (factory default) LinkSys WRT54GL. Výrobní nastavení dosáhneme stiskem tlačítka Reset (je umístěno na zadním čele zařízení) na dobu 5 sekund. Zařízení LinkSys WRT54GL spojíme s nastaveným a zprovozněným zařízením pro bezdrátový příjem sítě cheapernet UTP kabelem do portu WAN.

Ve výrobním nastavení je aktivní DHCP server pro vnitřní LAN LinkSys-u, a toto využijeme. Za tím účelem zkontrolujeme nastavení protokolu TCP síťové karty našeho počítače.

Na osobním počítači s Windows XP postupujeme následujícími volbami:

Start → Nastavení → Síťová připojení → Připojení k místní síti → Vlastnosti→ Karta Obecné → Protokol sítě(TCP/IP) → Vlastnosti

Kartu Obecné upravíme dle následujícího obrázku a stiskneme tlačítko OK.

Připojíme osobní počítač UTP kabelem k jednomu ze čtyř portů LinkSys-u pro vnitřní síť, náš počítač dostane IP adresu 192.168.1.100

Konfiguraci LinkSysu provedeme web-prohlížečem. Otevřeme web prohlížeč na svém osobním počítači, do políčka adresa napíšeme 192.168.1.1 a stiskneme klávesu Enter. Prohlížeč se spojí s LinkSys-em.

V nabídce přihlášení ponecháme políčko User Name: prázdné, do políčka Password: napíšeme admin a stiskneme tlačítko OK.

Pak se nám zobrazí nabídka Setup - karta Basic Setup.

Nabídku upravíme v poli Time zone na časové pásmo GMT +01:00, ostatní nastavení bude odpovídat předloze. Dále je nutné bezchybně vyplnit řádek User Name, zde vyplníme svoji e‑mailovou adresu, kterou jsme použili při registraci do sítě cheapernet a také následující řádek Password, kde vyplníme heslo použité rovněž při registraci do sítě cheapernet. Označíme kroužek Keep Alive: Redial Period, v okénku ponecháme hodnotu na 30 sekund.

Stiskneme tlačítko Save Settings.

Zobrazí se hlášeni o úspěšném nastavení, stiskneme tlačítko Continue.

Zobrazí se nabídka Status karta Router, zde v řádku Login Status se po několika vteřinách objeví nápis Connected. Není třeba použít tlačítko Connect.

Tímto je ukončeno nastavení LinkSys WRT54GL, bez jakékoli další obsluhy je LinkSys trvale přihlášen do sítě cheapernet, respektive přihlášení k síti cheapernet je automaticky LinkSysem obnovováno.

Klienti, připojení do vnitřní sítě LinkSysu nemusí provádět žádné další přihlášení do sítě cheapernet, jejich připojení běží přes účet sítě cheapernet, předtím nakonfigurovaný na rozhraní PPTP LinkSys.

Připojení do vnitřní sítě LinkSysu je možné buď kabelovým propojením počítačů ke čtyřem portům ethernet 100BaseT nebo lze využít v LinkSysu zabudovaný přístupový bod WiFi dle standardu 802.11b/g. Jeho nastavení je dobře popsáno v manuálu a nemělo by být problémem.

Velmi doporučujeme silně zabezpečit bezdrátové připojení pro vaši vnitřní síť (klíčem WPA případně WEP, MAC filtr) proto, abychom nedali nikomu příležitost k neoprávněnému vstupu do své vnitřní sítě prostřednictvím bezdrátového připojení nebo k neoprávněnému využití našeho připojení do sítě cheapernet.

Závěrem, něco o drobné mušce na funkci připojení. Při vypnutí našeho LinkSysu nedojde k současnému odhlášení z účtu cheapernet, server PPTP předpokládá naše minulé připojení jako stále aktivní dále po dobu cca. 150 sekund. V této době nedovolí další připojení PPTP na shodný účet. Vypneme-li LinkSys a vzápětí jej znovu zapneme, postačí tedy pouze vyčkat několik vteřin, PPTP server do 150 sekund ukončí minulé připojení a přijme okamžitě potom požadavek na nové připojení PPTP.


© 2004-2019 cheapernet | Všeobecné podmínky
◦ Zákaznická linka: +420 222 261 333 ◦ Email: info@cheapernet.cz