cheapernet 


Zaslat nové heslo

Abyste získali nové heslo k vašemu účtu, vyplňte všechny níže uvedené informace. Vaše nové heslo bude zasláno na emailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Uživatelské jméno je to, s nímž se přihlašujete do sítě cheapernet (e-mail adresa).

Až obdržíte nové heslo, nezapomeňte změnit také heslo ve Vašem bezdrátovém zařízení!

Odeslat nové heslo pro uživateleW O B W T

© 2004-2019 cheapernet
◦ Zákaznická linka: +420 222 261 333 ◦ Email: info@cheapernet.cz