cheapernet 


CENA a způsoby placení.

cheapernet je předplacená služba. Vy si vyberete službu a způsob placení dle níže uvedeného postupu. Zašlete na náš účet zvolenou částku.

Automaticky Vám bude zaslán daňový doklad elektronickou poštou a zpřístupněna zaplacená služba.

Ceny za připojení k síti cheapernet.

rychlost cena
2/0,5 Mbps 201,- Kč/měsíc nebo 7,00 Kč/den včetně 21% DPH.
20/10 Mbps 401,- Kč/měsíc nebo 13,50 Kč/den včetně 21% DPH.
32/15 Mbps 601,- Kč/měsíc nebo 20,00 Kč/den včetně 21% DPH.
40-60/20 Mbps 951,- Kč/měsíc nebo 31,50 Kč/den včetně 21% DPH.

Množství přenesených dat zjistíte ve Vašem profilu, po zadání identifikačních údajů (email, heslo).

Způsob placení.

 1. Veškeré úhrady je nutno zaslat na náš účet č. 190762507/0300 vedený u ČSOB Praha 1, vždy s uvedeným variabilním symbolem. Platby není možné realizovat hotovostně nebo bez správně uvedeného variabilního symbolu.
 2. Platba za služby je vždy na následující období (tzv. předplatné). Začátek a délka předplaceného období mohou být různé. Předplacené období je obsaženo ve variabilním symbolu každé platby.
 3. Variabilní symbol je vždy 10-místné číslo. Prvních 6 číslic zleva Vám bylo přiděleno při registraci a slouží k jednoznačné identifikaci klienta. Další 4 číslice (na pozici 7 až 10) slouží k jednoznačné identifikaci předplaceného období.
 4. Další možností předplacení zvolené služby je online platba (vyžaduje přihlášení).

Skladba variabilního symbolu:

7 0 0 0 0 8 M M R R
----------- -------
   |     |
   |     +----> identifikace období (4 číslice . detaily viz dále)
   |
   +--------------> identifikace klienta
           (6 číslic přidělených Vám při registraci).
           Zde použité číslo 700008 fiktivního klienta
           pana Nováka slouží pro ilustraci v příkladech dále.

Platby je možné provádět následujícími způsoby:

 • Měsíční úhrada s přímou identifikací měsíce.
  • MMRR = kalendářní měsíc ve dvou číselných znacích a rok ve dvou číselných znacích.
   částka bude 201,-Kč nebo 401,-Kč nebo 601,-Kč nebo 951,-Kč, podle toho, kterou rychlost zvolíte.
  • Příklad:
   MMRR = 0418 … variabilní symbol 7000080419 … částka 401,-Kč
   platba na duben roku 2019, služba cheapernet_401.
 • Úhrada na následující kalendářní měsíc (měsíce). Zvláště vhodné pro trvalé příkazy.
  • MMRR = 0000
   částka bude 201,-Kč nebo 401,-Kč nebo 601,-Kč nebo 951,-Kč, podle toho, kterou rychlost zvolíte.
  • Pokud se rozhodnete zaplatit více kalendářních měsíců jednou platbou, částku vynásobte počtem měsíců.
  • Pozor, rozhodné datum pro určení měsíce je datum připsání částky na náš účet.
  • Příklad:
   MMRR = 0000 … variabilní symbol 7000080000 … částka 951,-Kč
   platba na následující kalendářní měsíc běžného roku, služba cheapernet_951.
 • Čtvrtletní úhrada na zvolené čtvrtletí a rok.
  • MMRR = 51RR (1. čtvrtletí roku RR)
  • MMRR = 52RR (2. čtvrtletí roku RR)
  • MMRR = 53RR (3. čtvrtletí roku RR)
  • MMRR = 54RR (4. čtvrtletí roku RR)
   částka bude 603,- Kč nebo 1203,-Kč nebo 1803,-Kč nebo 2853,-Kč, podle toho, kterou službu zvolíte.
  • Čtvrtletí jsou pouze čtyři v běžném roce a to měsíce leden až březen, duben až červen, červenec až září, říjen až prosinec.
  • Příklad:
   MMRR = 5118 … variabilní symbol 7000085119 … částka 1203,-Kč
   platba na první čtvrtletí roku 2019, služba cheapernet_401.
 • Pololetní úhrada na zvolené pololetí a rok.
  • MMRR = 61RR (1. pololetí roku RR)
  • MMRR = 62RR (2. pololetí roku RR)
   částka bude 1206,- Kč nebo 2406,-Kč nebo 3606,-Kč nebo 5706,-Kč, podle toho, kterou službu zvolíte.
  • Příklad:
   MMRR = 6218 … variabilní symbol 7000086219 … částka 2406,-Kč
   platba na druhé pololetí roku 2019 (červenec až prosinec), služba cheapernet_401.
 • Roční úhrada na zvolený rok.
  • MMRR = 71RR (celý rok RR)
   částka bude 2412,- Kč nebo 4812,-Kč nebo 7212,-Kč nebo 11412,-Kč, podle toho, kterou službu zvolíte.
  • Příklad:
   MMRR = 7118 … variabilní symbol 7000087119 … částka 11412,-Kč
   platba na celý kalendářní rok 2019, služba cheapernet_951.
 • Úhrada na následujících X dní.
  • MMRR = 8888
   částka bude 31,50 x počet dní. Předplacena služba cheapernet_951.
  • MMRR = 8899
   částka bude 20,00 x počet dní. Předplacena služba cheapernet_601.
  • MMRR = 8988
   částka bude 13,50 x počet dní. Předplacena služba cheapernet_401.
  • MMRR = 8998
   částka bude 7,00 x počet dní. Předplacena služba cheapernet_201.
  • Při tomto způsobu úhrady je rozhodné datum pro aktivaci služby den dostupnosti výpisu z účtu v naší bance (zpravidla druhý den po připsání částky na účet). V případě, že na tento den již máte službu předplacenu, aktivace služby se posune tak, aby služba plynule navazovala.
  • Příklad:
   MMRR = 8888 … variabilní symbol 7000088888 … částka 2268,-Kč
   platba na následujících 72 dní od data zveřejnění výpisu ČSOB, služba cheapernet_951. (72 x 31,50 = 2268).

Všeobecné obchodní podmínky poskytování telekomunikačních služeb


© 2004-2019 cheapernet | Všeobecné podmínky
◦ Zákaznická linka: +420 222 261 333 ◦ Email: info@cheapernet.cz