cheapernet 


cheapernet_WiFi

cheapernet • [či:p∂’net] je určen pro širokou veřejnost a umožňuje připojení do sítě internet. Pro tuto službu byla vybrána technologie bezdrátového přenosu dat vycházející z normy IEEE802.11b/g (známá též jako WiFi).

Kde a jak se připojím k síti cheapernet?

 • Seznam lokalit pokrytých naším WiFi signálem najdete na těchto stránkách.
 • Pro připojení budete potřebovat bezdrátovou kartu do PC, notebooku nebo PDA, je třeba ji mít správně nainstalovánu a nakonfigurovánu. Ovladače jsou většinou součástí dodávky samotného hardware, konfigurace je následující:
  SSID: cheapernet nebo cheapernet-xxx.x
  • Bez hesla, bez kryptování (WEP).
  • Tx Rate: automaticky.
  • IP adresa je přidělována automaticky (DHCP).
  • Infrastructure mode.
 • Základní konfiguraci sítě (IP adresu, GW, DNS) obdržíte od našeho DHCP serveru.
 • Pro vlastní připojení a prokázání identity budete potřebovat stroj s nakonfigurovaným PPTP klientem.
 • Kapacita linky, kterou je možné využít pro přístup na internet, je více než 10 Mbps. Tato kapacita je zcela dostačující nejen pro běžnou práci s webovými stránkami, ale je možné přes internet také sledovat video, nebo poslouchat internetová rádia.
 • Pro přístup do sítě cheapernet na větší vzdálenost (řádově stovky metrů a kilometry) budete potřebovat směrovou anténu a přímou viditelnost na náš přístupový bod.


Co k tomu potřebuji a kde to seženu?

K připojení do bezdrátové sítě je zapotřebí síťová WLAN karta. Moderní notebooky již mají tuto kartu pro standard Wi-Fi přímo integrovanou, u starších zařízení je třeba zakoupit buď kartu pro PCMCIA slot, nebo externí zařízení pro USB port. U stolních počítačů je možné zakoupit interní Mini PCI nebo PCI LAN kartu a pro PDA se nabízí Compact Flash karta s integrovaným Wi-Fi čipem. Pro připojení domácí sítě doporučujeme směrovou anténu a specializované zařízení tzv. bezdrátového klienta umístěného v blízkosti antény a nakonfigurovaný protokol PPTP.

Kdo mi pomůže, kam se mohu obrátit?

Nejprve si přečtěte odpovědi na časté dotazy, pokud v nich nenajdete odpověď na svou otázku, napište nám ji na cheapernet.

Kolik to bude stát?

Kompletní ceník a způsoby placení najdete na našich stránkách.

Mohu si instalaci zařízení provést sám?

Instalaci si můžete provést sami, s pomocí Vámi vybraného dodavatele, můžete využít naší nabídky instalačních balíčků nebo si instalaci objednat u firmy INTERCONNECT s.r.o..

Jak je cheapernet rychlý?

Hot-Spot je vysílač reprezentovaný jedním (nebo několika) Access pointem (AP), tedy přístupovým místem, který šíří prostřednictvím všesměrové nebo směrové antény (v případě uzavřených sítí) signál do okolí. Dosah v tomto pásmu je poměrně nízký, na přímou viditelnost maximálně půl kilometru, v případě zástavby ještě menší. Toto platí samozřejmě pro příjem bez vlastní směrové antény.

Maximální / teoretická - rychlost přenosu pro pásmo 2,4GHz je 54 Mbps, s narůstající vzdáleností od Hot-Spotu a s ohledem na počet simultánně připojených uživatelů se rychlost dále snižuje, přesto se stále jedná o rychlosti v řádu stovek kbps! Použijte Měřiče rychlosti k ověření rychlosti Vašeho připojení.

Jaký je dosah bezdrátové sítě?

Dosah závisí na citlivosti vysílací a přijímací antény a přímé viditelnosti mezi anténami. Pokud hotspot vysílá pomocí běžné všesměrové antény pak pro příjem signálu pomocí notebooku s vestavěnou anténou je typický dosah okolo 50m. Při příjmu signálu pomocí citlivější směrové antény závisí na velikosti této antény a dosah může být až 10 km. Podmínkou je přímá viditelnost mezi anténami a signál nesmí být zarušen jinou sítí. Při nepřímé viditelnosti je vždy potřeba signál proměřit, neboť lze přijímat i odražený signál od budov.

Nabízíte tarify pro předplacení přenesených dat?

Ne, v současné době tento tarif nenabízíme, protože se domníváme, že předplacení času je pro uživatele přehlednější.

Jaká je garantovaná dostupnost služby?

Z našich Všeobecných podmínek vyplývá, že jakoukoliv závadu jsme povinni začít řešit okamžitě po jejím nahlášení. Služba cheapernet však nemůže nahradit a není určena pro garantované připojení k Internetu pro podniky nebo jednotlivce, kteří provozují např. elektronický obchod. Může docházet k výpadkům sítě (např. rušením signálu třetí stranou), které nejsou ovlivnitelné naší společností. V těchto mimořádných případech by cheapernet postupoval podle ustanovení Telekomunikačního zákona a v případě dlouhodobé nedostupnosti sítě by mohl odstoupit od smlouvy a kompenzovat nevyčerpané plnění.


© 2004-2019 cheapernet | Všeobecné podmínky
◦ Zákaznická linka: +420 222 261 333 ◦ Email: info@cheapernet.cz